belbuk

Toko Buku Online

Adab Sebelum Berangkat Haji Atau Bepergian Jauh

Adab sebelum melakukan perjalanan jauh atau berangkat haji di antaranya adalah :


1. Berwasiat kepada keluarga yang ditinggal, kalau terjadi apa-apa yang menimpa dirinya


2. Mengembalikan hak dan amanat kepada pemiliknya. Membayar utang, atau mengembalikan barang-barang yang dipinjam


3. Melunasi utang dan menagih piutang, paling tidak berpesan kepada keluarga mengenai utang-piutang.


4. Shalat sunnat Safar 2 rakaat.


5. Berpamitan kepada keluarga dan kerabat untuk saling mendo'akan.


6. Membaca do'a ketika akan berangkat :BISMILLAAHI TAWAKKALTU 'ALALLAAHI WALA HAULA WALA QUWWATA ILLAA BILLAAHI. ALLAAHUMMA INNII A'UUDZUBIKA AN ADLILLA AW UDLALLA AW AZILLA AW UZALLA AW AZHLIMA AW UZHLAMA AW AJHALA AW YUJHALA  'ALAYYA.


Dengan nama, Allah aku bertawakal kepada Allah dan tidak ada daya maupun tenaga kecuali dengan Allah. Ya Allah aku berlindung kepadaMu akan menjadi sesat atau disesatkan, akan tergelincir atau digelincirkan, akan menganiaya atau dianiaya, akan bersifat bodoh atau diperbodoh.Ketika sudah  duduk di kendaraan, membaca doa :SUBHANALLADZII SAKHKHORO LANAA HADZAA WA MAA KUNNAA LAHUU MUQRINIIN WWINNA ILAA ROBBINAA LAMUNQOLIBUUN. ALLAHUMMA INNA NASALUKA FII SAFARINAA HAADZAA AL BIRRO WATTAQWA WA MINAL 'AMALI MAA TARDLOO ALLAHUMMA HAWWIN 'ALAINAA SAFARONAA HAADZAA WATHWI 'ANNA BU'DAH ALLAAHUMA ANTASH SHAAHIBU FIS SAFARI WAL KHALIIFATU FIL AHLI. ALLAAHUMMA INNII A'UUDZIBIKA MINA WA'TSAAI AS SAFARI WAL KA-AABATI AL MANDZOR WA SUU-I AL MUNQALABI FIL MAALI WAL AHL


Artinya: Maha suci Allah yang telah menggerakkan untuk kami kendaraan ini padahal kami tiada kuasa menggerakkannya. Dan sesungguhnya hanya kepada Tuhan, kami pasti akan kembali. Ya Allah kami mohon kepadaMu dalam perjalanan kami ini kebaikan dan ketakwaan serta amal perbuatan yang Kau ridhoi. Ya Allah mudahkanlah perjalanan kami ini dan perekatkanlah jauhnya. Ya Allah Engkau adalah yang menyertai dalam bepergian dan pelindung terhadap keluarga yang ditinggalkan. Ya Allah kami berlidung kepadaMu dari kesukaran dalam bepergian, penampilan yang buruk, kepulangan yang menyusahkan yang berkaitan dangan harta dan keluarga. (republika.co.id)

0 komentar:

Posting Komentar

Copyright 2011 Informasi dan Teknologi
Designed by MutiarabhuanaPowered by Blogger